Lättläst Teckenspråk
Facebook
Konferens_sjundejanuari.JPG

Den 7 januari arrangerade Gysam en konferens om entreprenöriellt lärande för gymnasiesärskolans personal och personal från grundsärskolorna i samverkansområdet. Dagen var mycket uppskattad av de 16 deltagarna och arrangörerna fick många tips på vad nästa konferens kan handla om.