Lättläst Teckenspråk
Facebook
Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

För dig som vill jobba inom butik och ekonomi

Service och kommunikation är centralt, precis som färdigheter inom inköp, service, ekonomiuppföljning, företagande, logistik, marknadsföring, produkt- och branschkunskap, kundservice samt affärsutveckling.

Administrativt arbete innefattar organisation i företag och offentlig förvaltning, kommunikation och konferens- och receptionsarbete. Utbildningen förbereder eleverna att möta människor i både affärs- och medarbetarrelationer och ges möjlighet att kommunicera synpunkter både muntligt och skriftligt via olika medier.

Vidare ska eleverna kunna analysera information från olika branscher och använda IT varför studier i engelska kan utövas. Ytterligare delar av programmet är arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet och att man tar ett eget ansvar.

Vidare är arbetsplatsförlagt lärande en del av programmet som ger eleverna yrkeskunskaper. Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.Ansok_Gysam.png