Lättläst Teckenspråk
Facebook
Teknikprogrammet

Teknikprogrammet

Programmet för dig som vill ha kunskap inom teknik- och naturvetenskap

Kunskap om fysik, kemi och matematik är centralt och eleverna ska kunna undersöka olika tekniska objekt och processer. I fysik och kemi ska eleverna undersöka företeelser i naturen, och matematiken ska användas som ett språk för att uttrycka sammanhang. Ett etiskt och kreativt tänkande främjas precis som källkritisk medvetenhet.

Teori och praktiskt tillämpning ska samverka och eleverna ska kunna jobba med projekt både självständigt och i grupp. Ledord är analys, modell, simulering, rimlighetsbedömning, utveckling, samband, slutsatser och argumentation.

Kommunikativt ska utbildningen utveckla eleverna så att de kan förmedla synpunkter och använda interaktiva och digitala medier för presentationer. Kunskaper på engelska av teknisk kontext är också viktigt, så att de kan ta del av teknik och teknikutveckling.

Entreprenörskap ingår i utbildningen och eleverna uppmuntras att hitta nya lösningar och möta förändringar. Utbildningen utgår från både kvinnors och mäns erfarenheter i förhållande till teknik och eleverna ska också förstå hur dåtidens teknik påverkat dagens.


Ansok_Gysam.png