Lättläst Teckenspråk
Facebook
Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Programmet för dig som är intresserad av internationella samhällsförhållanden och människors livsvillkor

Efter examen ska eleverna ha kunskap om nationella och internationella samhällsförhållanden samt människors varierande livsvillkor. Här diskuteras samhällsgemenskap, individer, gruppmedlemmar samt samhällsstrukturer och frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. 

Vidare behandlas ämnet makt ur olika aspekter och vad som sker i samhället samt vilka förutsättningar som finns inom medier och informationsteknik. Eleverna ska därför kunna använda sig av digitala verktyg. Eleverna ska ges möjlighet till ett kritiskt förhållningssätt och ges kunskaper i att utreda frågeställningar och tillämpa teorier.

Utbildningen ger även kunskap i hur man motiverar ställningstaganden och hur man skriver, läser och tolkar olika texter på svenska och engelska. Elevernas samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet och ansvarstagande är centralt i programmet och hur man omsätter en idé till handling. Eleverna ges förutsättningar för utvecklingen av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.


Ansok_Gysam.png
Högskoleförberedande program - Samhällsvetenskapsprogrammet - ctl00_cph1_exTopNavImg
131011-jesperhstor.jpg
Spännande med journalistik

Jesper Hamberg valde samhällsvetenskapsprogrammet för att han är intresserad av media och journalistik. Han valde inriktningen medier, information och kommunikation av samma anledning. Läs mer