Lättläst Teckenspråk
Facebook
Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Programmet för dig som är intresserad av kemi, fysik och att experimentera

Efter examen ska eleverna ha kunskap inom naturvetenskap, matematik, teknik, natursammanhang, livsvillkor, fysikaliska fenomen och kemiska processer. Matematik är ett eget ämne vars begrepp används för att utforma modeller med avsikt att förstå samband inom andra ämnesområden. Eleverna ska utveckla ett kritiskt tänkande, värdera olika källor och använda sig av experiment, laborationer och fältstudier som praktiska moment.

Naturvetenskapen studeras i ett historiskt förlopp och eleverna ska visa intresse för aktuella forskningsrön och samhällsutveckling och hur det påverkar hållbar utveckling.

Utbildningen bildar eleverna språkligt genom argumentation och avancerade skriv- och talsituationer varför elever ska förstå naturvetenskap även på engelska. Eleverna använder sig av IT-datainsamling och informationssökning varför modern teknik är centralt.

Ansok_Gysam.png
Högskoleförberedande program - Naturvetenskapsprogrammet - ctl00_cph1_exTopNavImg
131011-connystor.jpg
Hur funkar saker?

Konstantin Abedahad valde naturvetenskapsprogrammet för att han vill studera vidare och programmet ger en bred behörighet. Han går den naturvetenskapliga inriktningen, där matematik, kemi och fysik har fokus. Läs mer