Lättläst Teckenspråk
Facebook
Humanistiska programmet

Humanistiska programmet

Programmet för dig som är intresserad av historia, kultur och människor

Efter examen ska eleverna ha kunskap inom humaniora och samhällsvetenskap där människan i samtiden och historien diskuteras utifrån kulturella och språkliga perspektiv, både lokalt och globalt samt nationellt och internationellt. Människans skapande och tänkande står i centrum samt hur språket är kulturbärare, varför eleverna läser språk, litteratur, historia, kulturhistoria samt filosofi.

Språklig medvetenhet präglar utbildningen varför denna förmåga utvecklas hos eleverna både på engelska och svenska. Eleverna ska kunna besvara frågor inom humaniora och urskilja fakta ur källor samt argumentera i tal och skrift.

De får lära sig digitala verktyg och medier och ges källkritisk medvetenhet så väl som hur man reflekterar över etiska och filosofiska frågeställningar. Elevernas samarbetsförmåga och självständigt tänk utvecklas och eleverna får omsätta sina kunskaper i handling genom möten och studiebesök.

Ansok_Gysam.png