Lättläst Teckenspråk
Facebook
Tidigare aktiviteter - En skola som lär för livet, 30 oktober - ctl00_cph1_gysamHeader

En skola som lär för livet, 30 oktober

Gysam bjöd in till en föreläsning "En skola som lär för livet" med Cecilia Olsson, som vände sig till personal inom gymnasiesärskolan och grundsärskolan.

Några programpunkter som togs upp:
- Utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar.
- Hur man gör en pedagogisk genomgång av diagnos eller utredning med eleven.
- Tydliggörande pedagogik och konkreta exempel på anpassningar.
- Hur man förbereder eleven för livet efter skolan.

Elevens delaktighet och empowerment var centrala begrepp under dagen.

Cecilia Olsson, som är fil.dr i specialpedagogik har varit verksam inom FUB:s forskningsstiftelse ALA och bland annat gjort läromedlen Ninjakoll.


Inriktningar