Lättläst Teckenspråk
Facebook

Så här funkar det

Om du väljer att söka en nätbaserad kurs så innebär det att hela kursen eller delar av den läses via nätet. 

Vi använder oss av en gemensam lärplattform som heter Vklass. Du loggar in och under ”mina kurser” hittar du aktuell kurs där kursplan, undervisningsmaterial och annan nödvändig information läggs ut. Inlämningsuppgifter lämnas in digitalt via plattformen och varierande former av undervisning och examination används i ett virtuellt online klassrum där tyngdpunkten läggs vid den muntliga framställningen och formativ bedömning. Vissa moment examineras på din hemskola. Även hemtentamen kan förekomma. Du träffar din lärare och dina studiekamrater på lektionen via ett videokonferenssystem. 

Manual Vklass

Här nedan finns länk till både film och manual där de viktigaste funktionerna i Vklass beskrivs.

♥ Vklass informationsfilm
♥ Vklass informationsmanual

Zoom


Under hösten 2019 övergår vi till videokonferenssystemet Zoom.