Lättläst Teckenspråk

Vår vision

No Flash or JavaScript

Vår vision

Utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen:
Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika kommuner.

Med det menas att vi är:

  • ett regionalt utvecklingsbolag som tillsammans med kommunerna har nationella ambitioner inom näringslivsutveckling, kommunsamverkan och marknadskommunikation 
  • en regional aktör med både strategisk och operativ verksamhet
  • en organisation med högt anseende och stort förtroendekapital
  • ambassadörer för våra kommuner och Dalarna


Med det menas att vi har/gör:

Kompetens; förmedlar kunskap inom regional utveckling, t ex genom att bistå ägarkommunernas politiker och tjänstemän med underlag som bidrar till förutseende och effektiva beslut

Omvärldsarbete; initierar och genomför omvärldsarbete, undersökningar, studier etc. för ökad handlingskraft och framförhållning

Utvecklingsdialog; initierar möten och utvecklingsdialoger med kommunerna och mellan olika aktörer för att fånga upp utvecklingsbehov och utvecklingsidéer

Utvecklingsinsatser; initierar och genomför utvecklingsinsatser inom näringslivsutveckling, kommunsamverkan och marknadskommunikation tillsammans med kommunerna och andra intressenter 

Relationer och nätverk; identifierar och bygger relationer med regionala, nationella och internationella aktörer

Processtöd och projektledning; leder processer och projekt i kommunerna

 


Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.