Lättläst Teckenspråk
Facebook

30 oktober-digitalisering i gymnasiesärskolan

Den 30 oktober bjuder Gysam in till en dag om digitalisering för gymnasiesärskolans personal, grundsärskolans personal och IM-personal från Gysams medlemskommuner är också välkomna.

Var: Hörsalen i Teknikdalen, Forskargatan 3, Borlänge. 

När: 30/10 klockan 9.00-16.00


Program

09.00-10.30   IT-professor Bo Dahlbom inleder dagen med att prata om "Den digitala revolutionen och skolan" och "När skolan inte längre är en byggnad". Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare om digitaliseringens betydelse för näringsliv och samhälle.    

11.00-12.00  IKT-pedagoger från KOD-center i Örebro, (ett lärcenter för alla pedagoger i Örebro Kommun) föreläser om digitaliseringens möjligheter i undervisningen, inspirerar med projekt och kopplar till läroplanerna. Visar hur man kan jobba med foto & film, programmering, 3D –teknik, ljudinspelning och säker på nätet/källkritik.

12.00-13.00  Lunch

13.00-15.30  2047 Science Center kommer att ha föreläsning med interaktiva delar, där de nya skrivelserna i läroplanerna belyses. Idéer om hur skolan kan ta sig an digitalisering och programmering visas och knyts an till Bo Dahlboms föreläsning. Efter föreläsningen kommer några programmerbara artefakter (robotar) att visas.

Under eftermiddagen kommer cirka 30 lärare få möjlighet att delta i KOD-centers Workshop som ger en introduktion till blockprogrammeringen och de enklaste grunderna. De pratar/visar hur man kommer i gång med textprogrammering.

15.30 - 16.00   Revyresan, medverkande är elever från Ljungbergsgymnasiet och daglig verksamheten.

 Se inbjudan

 

För frågor kontakta Lina Lundin, lina.lundin@fbregionen.se

Anmäl dig via formuläret nedan, senast den 19 oktober.

Namn:*

Skola/organisation:*

Kommun:*

Befattning:*

E-postadress:*

Telefon:*

Jag vill ha lunch*
Ja    Nej

Ev. allergier:

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att ge dig information om detta evenemang. 

Dina personuppgifter behandlas enbart av Falun Borlänge-regionen AB och kommer inte att delas med andra.

Personuppgiftsansvarig är Falun Borlänge-regionen AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättelse/radering. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@fbregionen.se.

Vårt dataskyddsombud är Eva-Lena Palander, 0243-24 80 41 eller eva-lena-palander@fbregionen.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Kommande aktiviteter - 30 oktober-digitalisering i gymnasiesärskolan - ctl00_cph1_gysactbg