2017-04-10

Gemensam prislista 2017

Gysams gemensamma prislista skall användas Gysamkommuner emellan. När det gäller friskolor skall den gemensamma prislistan användas i de fall programmet ges i samverkansområdet men inte i hemkommunen.