2017-04-12

Verksamhetsplan 2016

2016

Verksamheten under 2016 skall arbeta för att ytterligare stärka och utveckla samverkansarbetet enligt nedanstående.

Viktigt under 2016 är att arbeta vidare med att öka genomströmningen av elever, samordning av kompetensbehov, (bl.a. språkprojektet och nätverk), samverkan grundskolan/arbetsliv/ högskolan/vuxenutbildningen och effektivt resursutnyttjande. Under året kommer samverkan för att möta de utmaningar medlemskommunerna ställs inför gällande nyanlända vara i fokus.

Utvecklingsområden fastställs på årlig basis av ledningsgruppen.