2017-04-12

Verksamhetsplan 2015

2015

Verksamheten under 2015 skall arbeta för att ytterligare stärka och utveckla samverkansarbetet enligt nedanstående.

Viktigt under 2015 är att arbeta vidare med att öka genomströmningen av elever, samordning av kompetensbehov, (bl.a. språkprojektet och nätverk), samverkan grundskolan/arbetsliv/ högskolan/vuxenutbildningen och effektivt resursutnyttjande

Utvecklingsområden fastställs på årlig basis av ledningsgruppen.