2015-09-08

Prövning/validering av moderna språk inom GysamNet

Till steg 2, 3 och 4 i tyska, franska och spanska, där det finns färdiga kursbanksprov, beräknas 6 timmar till validering. För övriga steg och språk, faktureras faktiska timmar dock maximalt 12 timmar första gången läraren tar fram material för validering och sedan, när valideringsmaterial finns färdigt och tillgängligt, 6 timmar. Lärarna bör dela med sig av sitt valideringsmaterial till kollegor inom GysamNet och diskutera valideringsmaterialet på lärarkonferenser, så att bedömningen blir likvärdig.

Specificering:
Framtagning och kopiering av material. Korrespondens med elev som ska validera. Samtal om proven och kunskapskraven.
Läsförståelse: förberedelse och prov
Hörförståelse: förberedelse och prov
Skrivuppgift: förberedelse och prov
Tala: förberedelse och prov
Redovisning av något tema inom ämnesområdet: ”Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i sammanhang och områden där språket används.” Förberedelse, lätt handledning och redovisning.
Administration: Rättning, feed-back/betygssamtal, samtal om fortsättning med elev. Betygsättning, kontakt med administratörer och samordnare, arkivering av prov.

Ekonomisk ersättning för validering:
Kostnad 6 h: 1764 kr
Kostnad maximalt 12 h: 3528 kr