2015-06-22

Kommunalt aktivitetsansvar

Informationsansvar blir aktivitetsansvar

Enligt gällande lagar är kommunerna skyldiga att löpande hålla sig informerade om hur de ungdomar i kommunerna som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga åtgärder. Dock finns stora skillnader i hur olika kommuner väljer att tolka, organisera och genomföra sitt ansvar för icke skolpliktiga ungdomar. Allt för många ungdomar saknar sysselsättning eller får vänta för lång tid innan de kontaktas för att erbjudas stöd. Enligt regeringen behövs därför tydligare lagstiftning för att säkerställa kvaliteten i kommunernas arbete. Kommunernas informationsansvar, KIA, blir framöver kommunernas aktivitetsansvar, KAA. 

Kommunernas och skolornas skyldigheter 

Ett antal ändringar har gjorts i skollagen som innebär utökade skyldigheter för gymnasieskolor och kommuner. Från den 1 januari 2015 är det ålagt skolorna att informera hemkommunerna om elever som börjar och slutar vid deras skola eller riskerar att avsluta sin utbildning. Kommunerna har från den 1 januari 2015 ansvar att aktivt hjälpa de elever som inte påbörjat eller hoppat av gymnasiet att hitta lämplig utbildning eller aktivitet.

Rutin KAA