2015-09-01

Samverkan mellan Gysam och collegebildningarna i regionen

Bakgrund
Sedan 2008 har ett flertal dalakommuner samverkan kring gymnasieutbildningen i regionen. Sedan 2012 är elva kommuner medlemmar i samverkan. Man har under arbetets gång provat olika samverkanformer med collegebildningarna i regionen. En sådan har varit att erbjuda collegebildningarna en adjungerad plats i gysams beredningsgrupp. Man har arrangerat mötesplatser av olika slag varav den senaste var en seminariedag den 21/11-14 för politiker, ledande kommunala tjänstemän samt representanter för arbetslivet. En målsättning med den dagen var att få ett material att arbeta vidare med i utvecklingsarbetet en annan var att skapa en arena där aktörer kan mötas. Under den dagen diskuterades frågor såsom: Är det viktigt att skapa goda förutsättningar för samverkan skola näringsliv, Hur får vi mer kraft i det som pågår, Vad kan gysam göra, Vad kan näringslivet göra, samt Vad kan skolledare göra? I enlighet med svaren på de frågorna har Gysams beredningsgrupp beslutat att formalisera samverkan med collegebildningarna i regionen.

Formaliserad samverkan mellan Gysam och collegebildningarna i Dalarna
De collegebildningar som finns i Dalarna är Teknikcollege, Besöksnäringscollege och Vård och omsorgscollege. Gysams beredningsgrupp bjuder in de aktörerna till två möten per år.
Målsättningen med dessa möten är att skapa ett forum där en dialog om utbildningsbehovet i Dalarna kan äga rum. Hur ser arbetsmarknadens behov ut? Vilka utbildningar/inriktningar är viktiga för arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning? Vart bör dessa lokaliseras/ har lokaliseringen någon betydelse?