2015-09-01

Formaliserad samverkan med collegebildningarna i Dalarna.

Bakgrund
Sedan 2008 har ett flertal dalakommuner samverkan kring gymnasieutbildningen i regionen. Sedan 2012 är elva kommuner medlemmar i samverkan. Man har under arbetets gång provat olika samverkanformer med collegebildningarna i regionen. En sådan har varit att erbjuda collegebildningarna en adjungerad plats i gysams beredningsgrupp. Man har arrangerat mötesplatser av olika slag varav den senaste var en seminariedag den 21/11-14 för politiker, ledande kommunala tjänstemän samt representanter för arbetslivet. En målsättning med den dagen var att få ett material att arbeta vidare med i utvecklingsarbetet en annan var att skapa en arena där aktörer kan mötas. Under den dagen diskuterades frågor såsom: Är det viktigt att skapa goda förutsättningar för samverkan skola näringsliv, Hur får vi mer kraft i det som pågår, Vad kan gysam göra, Vad kan näringslivet göra, samt Vad kan skolledare göra? I enlighet med svaren på de frågorna har Gysams beredningsgrupp beslutat att formalisera samverkan med collegebildningarna i regionen.
Formaliserad samverkan mellan Gysam och collegebildningarna i Dalarna
De collegebildningar som finns i Dalarna är Teknikcollege, Besöksnäringscollege och Vård och omsorgscollege. Gysams beredningsgrupp bjuder in de aktörerna till två möten per år – det första äger rum den 24/9-15.
Målsättningen med dessa möten är att skapa ett forum där en dialog om utbildningsbehovet i Dalarna kan äga rum. Hur ser arbetsmarknadens behov ut? Vilka utbildningar/inriktningar är viktiga för arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning? Vart bör dessa lokaliseras/ har lokaliseringen någon betydelse?