2017-04-12

Verksamhetsplan 2014

2014

Verksamheten under 2014 skall arbeta för att ytterligare stärka och utveckla samverkansarbetet enligt nedanstående.

Viktigt under 2014 är att arbeta vidare med att öka genomströmningen av elever, samordning av kompetensbehov, (bl.a. språkprojektet och nätverk), samverkan grundskolan/arbetsliv/ högskolan/vuxenutbildningen och effektivt resursutnyttjande

Utvecklingsområden fastställs på årlig basis av ledningsgruppen.