2016-02-23

Gemensam antagning till gymnasiesärskolan

2013-03-22 beslutade Gysams ledningsgrupp att tillskapa ett samrådsorgan kallat arbetsgruppen Gysär. Arbetsgruppen består av rektorer från gymnasieskolor i samverkansområdet. 2013-09-30 beslutade ledningsgruppen att förstahandsintag gäller inom Gysär på samma sätt som i Gysam. Samverkansavtalet omfattar nationella program och de sökbara inriktningarna på introduktionsprogrammet. Gymnasiesärskolans individuella program omfattas inte av samverkansavtalet. Arbetsgruppen har tillskapats och tagit fram en handlingsplan för 2014 varav denna utredning är en del i årets arbete. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar för elever i gymnasiesärskolan som i gymnasieskolan.

Läs hela beslutet genom att ladda ner PDF:en här till vänster