2015-06-18

Försäljning av Gysamnet kurser

Beredningsgruppen föreslår ledningsgruppen att man inom GysamNet säljer kurser till medlemskommunernas vuxenutbildning och grundskolan.

Bakgrund

I GysamNet finns ett stort utbud av kurser i moderna språk. Eleverna i Gysams medlemskommuner har möjligheten att studera ryska, italienska, japanska, arabiska, kinesiska, tyska, somaliska och franska. Samtliga kurser i steg 1-5. Dessutom kommer sätt att pröva/validera elever i ovanstående språk att utarbetas.

Det kommer att erbjudas gymnasie- och vuxenutbildningen i gysams medlemskommuner. Det kan ses som en konkurrensfördel gentemot de kommuner som inte är med i Gysam samt friskolorna, enligt den politiska principdiskussion som hölls den 16/6 vill man behålla denna konkurrensfördel inom samverkansområdet. Men det är samtidigt viktigt att öka antalet kursdeltagare för att bedriva mindre kostsam utbildning. Gymnasieskolans elever har företräde till kurserna.