2017-04-12

Verksamhetsplan 2013

2013

Verksamheten under 2013 skall arbeta för att ytterligare stärka och utveckla samverkansarbetet enligt nedanstående.

I samband med att samverkansavtalet undertecknades 2011 gavs möjligheten att ytterligare kommuner kan ansluta. Vilket följande tre kommuner gjorde 2012; Hedemora, Malung- Sälen och Vansbro. Viktigt under 2013 är att arbeta vidare med att öka genomströmningen av elever, samordning av kompetensbehov, (bl.a. språkprojektet och nätverk), samverkan grundskolan/arbetsliv/ högskolan/vuxenutbildningen och effektivt resursutnyttjande

Utvecklingsområden fastställs på årlig basis av ledningsgruppen.