2017-04-12

Verksamhetsplan 2012

2012

Verksamheten under 2012 skall arbeta för att ytterligare stärka och utveckla samverkansarbetet enligt nedanstående.

Hösten 2011 sjösattes den nya gymnasieskolan (Gy11), i samband med detta blev utvecklade samverkansformer än viktigare för att ge eleverna bästa möjliga utbud på ett för samverkansparterna effektivt och kvalitativt sätt. I samband med att samverkansavtalet undertecknades 2011 gavs möjligheten att ytterligare kommuner kan ansluta. Utvecklingsområden fastställs på årlig basis av ledningsgruppen.