2017-04-12

Verksamhetsplan 2011

2011

Verksamheten under 2011 skall arbeta för att ytterligare stärka och utveckla samverkansarbetet enligt nedanstående.

Hösten 2011 sjösätts den nya gymnasieskolan (Gy11), i samband med detta blir utvecklade samverkansformer än viktigare för att ge eleverna bästa möjliga utbud på ett för samverkansparterna effektivt och kvalitativt sätt. Under året kommer också andra intressenter att bjudas in i arbetet. Utvecklingsområden fastställs på årlig basis av ledningsgruppen.