2015-06-22

Introduktionsprogram

Bakgrund

I Gy 11 har fem introduktionsprogram införts. Ett av dem är sökbart, Programinriktat individuellt val (IMPRO). Programmet riktar sig till elever som saknar behörighet till ett yrkesprogram men har godkänt i ett antal ämnen. Eleven kan följa det nationella programmet samtidigt som den läser in de kurser/ämnen som saknas. Beredningsgruppen anser att denna utbildning, eftersom den är sökbar, skall jämställas med övriga nationella program och därför innefattas av det gemensamma förstahandsmottagande som gäller inom Gysam.

Förslag till beslut

Beredningsgruppen föreslår Ledningsgruppen besluta att:

  • Programinriktat individuellt val (IMPRO) skall innefattas av det gemensamma förstahandsmottagande som gäller inom Gysam.