2015-06-18

Förlängd studietid

Bakgrund

I de fall där en elev inte blir klar med sin utbildning på det antal år utbildningen normalt omfattar (normalt tre år och 2500 p) kan förlängd studietid erbjudas.
I dessa fall anser beredningsgruppen att hemkommunen betalt anordnarkommunen för elevens skolgång och att hemkommunen ej skall belastas med full avgift för den förlängda studietiden. Ersättning kan ges för rörliga kostnader såsom tex skolmåltid, läromedel mm.

Förslag till beslut

Beredningsgruppen föreslår Ledningsgruppen besluta att:

  • Hemkommun endast skall betala för rörliga kostnader under en ev förlängd studietid. Rörliga kostnader kan tex vara skolmåltid, läromedel etc.