Lättläst Teckenspråk
Facebook

Workshop samverkan grundskolan - gymnasium 14 september 2018 klockan 9-16

Målgrupp: Rektorer, studie- och yrkesvägledare, lärare samt annan skolpersonal som jobbar nära elever.

Att minska studieavbrotten och få fler elever att lyckas med sina gymnasiestudier är ett huvudmål för kommunerna i Dalarna, för Gysam och inom projektet Plugga klart. För att ge ungdomar bästa förutsättningar att lyckas med sina studier behöver grundskola och gymnasium bygga upp goda förutsättningar för dialog, kommunalt och mellankommunalt. Under den här dagen kommer vi få ta del av erfarenheter och
resultat gjorda i projektet Plugga klart samt tillsammans diskutera och skapa en
grogrund för samverkan och dialog. Eftermiddagen kommer att ägnas åt workshop med fokus på ”Idéproduktion utifrån det livslånga och det livsdjupa lärandet.” (KK-stiftelsen)

Program:

09.00 - 09.30 Fika
09.30 - 09.45 Inledning
09.45 - 10.30 Erfarenheter från Plugga klart
10.30 - 11.00 Vad tycker eleverna? Erfarenheter från Gysam
11.15 - 11.45 Erfarenheter från Plugga klart
11.45 - 12-45 Lunch
12.45 - 16.00 Workshop (kreativ krash om samverkan grundskola gymnasium).

Plats: Best Western Gustaf Wasa Hotell, Tunagatan 1, Borlänge

För anställda i Gysams medlemskommuner är utbildningsdagen utan kostnad. I mån av plats kan övriga intresserade delta till en kostnad av 250 kr. Anmälda som inte meddelar frånvaro kommer att debiteras. 

Anmälan senast den 7 september.

För frågor kontakta Lina Lundin, lina.lundin@fbregionen.seNamn:*

Skola/organisation:*

Kommun:*

Befattning:*

E-postadress:*

Telefon:*

Jag vill ha lunch*
Ja    Nej

Ev. allergier:

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att ge dig information om detta evenemang. 

Dina personuppgifter behandlas enbart av Falun Borlänge-regionen AB och kommer inte att delas med andra.

Personuppgiftsansvarig är Falun Borlänge-regionen AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättelse/radering. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@fbregionen.se.

Vårt dataskyddsombud är Eva-Lena Palander, 0243-24 80 41 eller eva-lena-palander@fbregionen.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Workshop samverkan grundskola-gymnasium 14 september 2018 - Workshop samverkan grundskolan - gymnasium 14 september 2018 klockan 9-16 - ctl00_cph1_gysactbg